2019-06-28 07:30:24

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Prema Pravilniku o postupku jednostavne nabave i Uputama o postupanju u nabavi robe, radova ili usluga, upućujemo sljedeći poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave. Svi potrebni podaci nalaze se u priloženim dokumentima.

Rok za dostavu ponuda je 2.7.2019. do 12:00 sati.


Osnovna škola "Petar Zrinski" Čabar